Konkurs o patron­ie szkoły

davTrady­cyjnie marzec jest świętem  Patrona Szkoły – Lecha Bąd­kowskiego. Z tej okazji został zor­ga­ni­zowany konkurs wiedzy o Lechu Bąd­kowskim dla klas IV – VI pt. „Poz­naj naszego patrona – Lecha Bąd­kowskiego”.. Odbył się on dnia 5 mar­ca 2018 r. Udzi­ał w nim wzięło 14 zespołów kla­sowych w składach 3‑osobowych. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą na tem­at życia i dzi­ałal­noś­ci naszego patrona. Najmłod­si nato­mi­ast, przys­tąpili do zma­gań plas­ty­cznych pt. „Obrazek z życia Lecha Bąd­kowskiego”. Ogółem wpłynęło 98 prac.

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO:
Kat­e­go­ria „0P4”

Sebas­t­ian Majewski I miejsce
Oli­wier Białk II miejsce

Kat­e­go­ria „0P5 — A”

Eliza Hebel  I miejsce
Kinga Bertrand II miejsce

Kat­e­go­ria  „0P6”

Kor­nelia Henig I miejsce C
Eliza Wica II miejsce B
Michali­na Lewicka III miejsce E

Kat­e­go­ria „Klasy I”

Mar­ty­na Top I miejsce E
Oli­wia Richert II miejsce E
Mateusz Miotk III miejsce E

Kat­e­go­ria „Klasy II”

Kacper Klein I miejsce A
Adam Kaczykows­ki II miejsce B
Michał Roda III miejsce A

 Kat­e­go­ria „Klasy III”

Anton­i­na Hirsz I miejsce F
Wik­to­ria Łaga II miejsce B
Anton­i­na Gajowska III miejsce E

WYNIKI KONKURSU WIEDZY:

I MIEJSCE – 45 pkt.

ZESPÓŁ KLASA
Oli­wia Berlak VI E
Oli­wia Holender VI E
Weroni­ka Westphal VI E

II MIEJSCE – 42 pkt.

ZESPÓŁ KLASA
Daria Dampc IV A
Niko­dem Labudda IV A
Oskar Tomasik IV A

III MIEJSCE – 40 pkt.

IMIĘ I NAZWISKO KLASA
Weroni­ka Bladowska V A
Mar­ta Gelinska V A
Katarzy­na Rojewska V A


Wstecz