Konkurs na naj­ciekawszą dynię

4W listopadzie w grupie OP 5B odbył się konkurs na naj­ciekawszą dynię. Wszys­tkie dynie przy­go­towane przez dzieci oraz rodz­iców były ciekawe, piękne i pra­cochłonne, dlat­ego trud­no było pod­jąć decyzje.


Oto następu­jące miejsca:

1 miejsce Dominik Plitt

2 miejsce Tomasz Plichta

3 miejsce Fran­ciszek Strągowski

Pozostali uczest­ni­cy również zostali nagrodzeni. Otrzy­mały wyróżnie­nie oraz drob­ny upominek.


Wstecz