Konkurs „Drze­wo genealog­iczne mojej rodziny”

1W październiku dla klasy 1a został zor­ga­ni­zowany konkurs pt. „Drze­wo genealog­iczne mojej rodziny”, uczniowie wraz z rodzi­ca­mi bard­zo zaan­gażowali się w wyko­nanie prac. W tym tygod­niu odbyło się pod­sumowanie konkur­su oraz wręcze­nie pamiątkowych dyplomów.

 
Wstecz