Kon­cert w klasie Ia

W klasie Ia w ramach lekcji muzy­ki odbył się niezwykły kon­cert  z wyko­rzys­taniem Instru­men­tów Orf­fa. Skupi­e­nie uczniów było tak ogromne jak muzyków w filharmonii.