Kaszub­s­ki Konkurs Recytatorski

3Mar­ty­na Miotk, Kinga Troc­ka, Zuzan­na Kleisa z grupy OP6C oraz Oli­wier Socha z grupy OP5B wzięli udzi­ał w Wojew­ódzkim Konkur­sie Recy­ta­torskim Wier­szy i Fraszek Ewy War­mowskiej w Szopie. Oli­wier Socha z grupy OP5B oraz Zuzan­na Kleisa z grupy OP6C otrzy­mali wyróżnienie.
Jest to ogrom­ny zaszczyt dla dzieci, ich rodz­iców, a także opieku­na pani Żane­ty Szymerowskiej. Dzieci na co dzień nie posługu­ją się językiem kaszub­skim, jed­nak z ogrom­nym zaan­gażowaniem uczyły się swoich wier­szyków. Serdecznie wszys­tkim gratulujemy!


Wstecz