Kan­gur Matem­aty­czny 2019-wyniki

SONY DSCKat­e­go­ria „Żaczek” (klasy II): Plich­ta Karoli­na kl.II a–bardzo dobry
Płot­ka Wik­tor kl.II e–wyróżnienie
Kategoria„Maluch”(klasy III):Kaczykowski Adam kl.III b–wyróżnienie
Kat­e­go­ria „Maluch” (klasy IV): Jagu­si­ak Woj­ciech kl. IV c – wyróżnienie
Cyra Michał kl. IV d – wyróżnienie
Lange Zofia kl. IV d  – wyróżnienie
Kat­e­go­ria „Beni­amin” (klasy V — VI): Kujawska Michali­na kl. V a – wyróżnienie
Pen­dows­ki Oli­wier kl. V f – wyróżnienie


Wstecz