Kan­gur Mate­ma­tycz­ny 2019-wyniki

SONY DSCKate­go­ria „Żaczek” (kla­sy II): Plich­ta Karo­li­na kl.II a–bardzo dobry
Płot­ka Wik­tor kl.II e–wyróżnienie
Kategoria„Maluch”(klasy III):Kaczykowski Adam kl.III b–wyróżnienie
Kate­go­ria „Maluch” (kla­sy IV): Jagu­siak Woj­ciech kl. IV c – wyróżnienie
Cyra Michał kl. IV d – wyróżnienie
Lan­ge Zofia kl. IV d  – wyróżnienie
Kate­go­ria „Benia­min” (kla­sy V — VI): Kujaw­ska Micha­li­na kl. V a – wyróżnienie
Pen­dow­ski Oli­wier kl. V f – wyróżnienie


Wstecz