Id z wiz­ytą na poczcie

IMG_1111Dzieci z klasy I d na zaję­ci­ach uczyły się wyp­isy­wać i adresować kart­ki pocz­towe. Uczniowie zaadresowali i wyp­isali kartkę pocz­tową do dzi­ad­ków, rodz­iców lub innych wybranych członków rodziny.
Niek­tórzy sko­rzys­tali z gotowych kartek inni wykon­ali włas­ny pro­jekt. Zaadresowane i wyp­isane kart­ki opa­tr­zone znaczkiem pocz­towym dzieci umieś­ciły w skrzynce pocztowej.


Wstecz