XX Pomor­ski Festi­wal Pio­sen­ki Kaszub­skiej w Luzi­nie      
  „Kaszëb­sczé Spiéwë” 

FINAŁ WOJEWÓDZKI 27.05.2022 r.

GODZ. 12.30 INAUGURACJA
I PRZERWA 20 MINUT PO KATEGORII — II ZESPOŁY 
II PRZERWA 10 MINUT PO KATEGORII — IV ZESPOŁY

Pro­to­kół z fina­łu wojewódzkiego←kliknij tutaj, aby pobrać protokół

Szcze­gó­ło­wy har­mo­no­gram festi­wa­lu do pobrania←kliknij tutaj

Pro­to­kół z eli­mi­na­cji powiatowych←kliknij tutaj, aby pobrać protokół