„Gwiazd­ka tuż, tuż…”- sukces Antosi i Wiktorii!

1Za nami XXVII Pomors­ki Konkurs Lit­er­acko – Plas­ty­czny „Gwiazd­ka tuż, tuż…” orga­ni­zowany przez Powia­towy Zespół Placówek Oświa­towo – Wychowaw­czych w Wejherowie. Jest nam niezmiernie miło, że po raz kole­jny dostrzeżono i doce­niono zdol­noś­ci naszych uczniów.
W kat­e­gorii kart­ka świątecz­na — grafi­ka kom­put­erowa z naszej szkoły nagrod­zone zostały: Anton­i­na Gajows­ka z kl. VI e, która zdobyła I miejsce oraz Wik­to­ria Jóskows­ka z kl. VI f, której pracę wyróżniono. Serdecznie grat­u­lu­je­my i życzymy dal­szych sukcesów!


Wstecz