„Gwiazd­ka tuż… tuż…” 2019

3Po raz kole­jny uczniowie naszej szkoły odnieśli sukces w XXVI POMORSKIM KONKURSIE LITERACKO–PLASTYCZNYM „GWIAZDKA TUŻ… TUŻ…”–SZOPKA KASZUBSKA, KARTKA ŚWIĄTECZNA, LITERACKI orga­ni­zowanym przez Powia­towy Zespół Placówek Oświatowo–Wychowawczych w Wejherowie.
W tym roku nadesłano 1580 prac i nagrod­zono 197 uczest­ników. Poziom prac we wszys­t­kich kat­e­go­ri­ach był niezwyk­le wyso­ki, dlat­ego cieszymy się bard­zo, że wśród lau­re­atów znaleźli się również uczniowie naszej szkoły:

Mar­ty­na Sku­rat — NAGRODA GRAND PRIX w kat­e­gorii kart­ki świąteczne
Anton­i­na Rosak — III miejsce w kat­e­gorii prace lit­er­ack­ie — proza
Mał­gorza­ta Dampz — wyróżnie­nie w kat­e­gorii szopki
Julia Kulon-II miejsce w kat­e­gorii grafi­ka komputerowa
Daria Dampc- II miejsce w kat­e­gorii grafi­ka komputerowa
Maciej Keller‑I miejsce w kat­e­gorii prace lit­er­ack­ie — proza oraz I miejsce w kat­e­gorii szopki
Wielkim wyróżnie­niem dla naszej szkoły było również to, że w ramach nagrody uczest­ni­cy otrzymy­wali egzem­plarze książ­ki, której współau­torem jest Maciej Keller- „Wróż­ki ratu­ją święta”.


Wstecz