Gru­pa Jeży­ki robi sok jabłkowo-marchewkowy

1Naszą przy­godę kuli­narną zaczęliśmy od umy­cia rąk i założe­nia far­tuszków.  Następ­nie zostały umyte jabł­ka i marchew­ki. Oczy­wiś­cie potem zapoz­nal­iśmy się z urządze­niem do robi­enia soku–sokowirówką.
Po wrzuce­niu jabłek i marchewek do sokowirów­ki obser­wowal­iśmy, jak wypły­wa z niej pyszny sok. Na końcu przyszedł czas na degus­tację soku.


Wstecz