Elim­i­nac­je Gminne – Sztafe­towe Bie­gi Przełajowe

1Dnia 30 wrześ­nia odbyły się zawody w bie­gach sztafe­towych dziew­cząt i chłopców przy Szkole Pod­sta­wowej nr 2 w Luzinie. Naszą szkołę reprezen­towali uczniowie klas V‑VII: Bro­daws­ki Bartłomiej, Browar­czyk Fabi­an, Cinkiel Zuzan­na, Dobbek Amelia, Kus­tusz Alek­sander, Marek Łukasz, Pasz­ki Zuzan­na, Patel­czyk Maj­ka, Płot­ka Bra­jan, Reńkas Alek­san­dra, Rosak Anton­i­na, Szczurek Jakub, Szul­ta Zuzan­na, Wen­cel Ksaw­ery, Wiczkows­ki Alek­sander, Witkows­ka Magdalena.
Zawod­ni­cy ukończyli bie­gi  na III miejs­cu. Uczest­ni­cy nabyli nowych umiejęt­noś­ci, które przy­dadzą się przy kole­jnym udziale w  bie­gach w sezonie wiosen­nym. Grat­u­lu­je­my zawodnikom!


Wstecz