Dzień Świado­moś­ci Autyz­mu w Starej Szkole

1W piątek, 1 kwiet­nia, wszys­tkie grupy ze Starej Szkoły uczest­niczyły w warsz­tat­ach z okazji Dnia Świado­moś­ci Autyz­mu. W tym dniu domi­nował kolor niebies­ki. Obe­jrzeliśmy krót­ki filmik o dziew­czynce, która wytłu­maczyła nam, jak widzi świat, co ją drażni a co bard­zo lubi. Wzięliśmy udzi­ał w zabaw­ie ruchowej, pod­czas której określal­iśmy nasze upodoba­nia oraz to, za czym nie przepadamy (okaza­ło się, że nie wszyscy lubimy kąpać się w morzu, za to wszyscy uwiel­bi­amy czekoladę).
Roz­maw­ial­iśmy o tym, że dobrze jest się różnić, że gdy­byśmy byli tacy sami, to świat nie był­by taki wspani­ały. Zamknęliśmy nawet oczy i wyobrazil­iśmy sobie, że ludzie i wszys­tko wokół jest zielone… nie spodobała nam się ta wiz­ja, choć raczej lubimy ten kolor. Mówiliśmy o różnych niepełnosprawnoś­ci­ach i o tym, że inny nie znaczy gorszy. Bral­iśmy udzi­ał w kilku zabawach sen­so­rycznych – szukaliśmy szk­lanych kulek w ziarnkach fasoli, z zamknię­ty­mi ocza­mi próbowal­iśmy określić, co wyciągamy z mag­icznego wor­ka. Najwięcej radoś­ci i wrażeń wywołało chodze­nie bosy­mi stopa­mi po ścieżce sen­so­rycznej J Na koniec wzięliśmy udzi­ał w krótkim ekspery­men­cie – próbowal­iśmy rysować serce ręką niedomin­u­jącą „schowaną” w rękaw­icy — dla wielu z nas to zadanie było niezwyk­le trudne. Wykon­al­iśmy też przepiękne ser­ca uży­wa­jąc rąk – tym gestem wyrazil­iśmy sol­i­darność ze wszys­tki­mi tymi, którzy się od nas różnią. Całym sercem jesteśmy z Wami!


Wstecz