Dzień Straża­ka w grupie Jeżyki

1W dniu 4 maja w grupie Jeży­ki obchodzil­iśmy Dzień Straża­ka. Celem zajęć było poz­nanie pra­cy straża­ka. Przed­szko­la­ki brały udzi­ał w zabawach, oglą­dały film eduka­cyjny oraz wykon­ały pracę plastyczną.
Następ­nego dnia uczest­niczyły w spotka­niu ze strażaka­mi w Ochot­niczej Straży Pożarnej z Luz­i­na.  Z dużą radoś­cią dzieci przymierza­ły hełm strażac­ki oraz oglą­dały wóz strażac­ki. Bard­zo dzięku­je­my strażakom za mile spęd­zony czas.


Wstecz