Dzień przed­szko­la­ka w grupie „Motylków”

1Dzieci z grupy OP6D 20 wrześ­nia obchodz­iły Dzień Przed­szko­la­ka. Już od samego rana był to dzień pełen wrażeń i pozy­ty­wnych emocji. Nie obyło się bez dużej iloś­ci świet­nej zabawy i uśmiechów. Przed­szko­la­ki chęt­nie brały udzi­ał w zapro­ponowanych akty­wnoś­ci­ach, m.in: tor przeszkód,  zabawy z chus­tą ani­ma­cyjną czy taniec z balonami.
Dzień ten został zwieńc­zony  pamiątkowy­mi zdję­ci­a­mi w foto­bud­ce i słod­kim poczęs­tunkiem. Dodatkowo każde dziecko otrzy­mało medal dla Super Przed­szko­la­ka Czer­piąc ze słów Janusza Kor­cza­ka „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”, wszys­tkim przed­szko­lakom życzymy radoś­ci ze zdoby­wanej wiedzy, samych wesołych chwil spędzanych w przed­szkolu, uśmiechu i beztroski!


Wstecz