Dzień Przed­szko­la­ka w odd­zi­ałach przedszkolnych

120 wrześ­nia obchodzil­iśmy Ogólnopol­s­ki Dzień Przed­szko­la­ka. Tego wyjątkowego dnia przed­szko­la­ki brały udzi­ał w atrak­cyjnych zabawach, konkur­sach oraz wykon­ały różnorodne prace plas­ty­czne. Oczy­wiś­cie nie zabrakło również upominków. Wszyscy baw­iliśmy się  znakomi­cie, a uśmiech towarzyszył nam przez cały dzień.


Wstecz