Dzień Misia na zaję­ci­ach logopedycznych

225 listopa­da po raz kole­jny na zaję­ci­ach logope­dy­cznych obchodzil­iśmy Świa­towy Dzień Plus­zowego Misia. W ramach tak wyjątkowego świę­ta na zaję­ci­ach nie mogło zabraknąć ulu­bionych pluszaków.
Tego dnia dzieci ćwiczyły misiową gim­nastykę buzi i języ­ka, poz­nawały przy­gody „Misia Zdzisia” oraz wykony­wały ćwiczenia odd­e­chowe z uży­ciem kolorowych słomek. Zaję­cia zor­ga­ni­zowane zostały w gru­pach pań: Karoliny Mach i Weroni­ki Engelbrecht.


Wstecz