Dzień Kota na zaję­ci­ach logopedycznych

1W środę, 17 lutego  na zaję­ci­ach logope­dy­cznych obchod­zono  niety­powe świę­to – Świa­towy Dzień Kota. Spotkanie rozpoczęło się wspól­ną zabawą  odd­e­chową „Głod­ny kotek”. Następ­nie dzieci przys­tąpiły do wesołej, „kociej” gim­nasty­ki buzi i języka.
Zaję­cia dopełniło słuchanie zagadek , wier­szyków oraz trud­nych artyku­la­cyjnie zdań, które nazwal­iśmy „koci­mi plotka­mi”. Dzień był pełen wrażeń, wszys­tkie dzieci wspaniale się baw­iły i na pewno dłu­go będą miały to spotkanie w pamięci.


Wstecz