Dzień Kobi­et w klasie Ia

18 mar­ca dziew­czyn­ki z klasy I a- jak na prawdzi­we damy przys­tało- obchodz­iły Dzień Kobi­et. Chłop­cy z naszej klasy zaśpiewali swoim koleżankom „Sto lat”, złożyli im życzenia oraz dziel­nie fotografowali kla­sową koronacje.
Dziew­czyn­ki otrzy­mały również prezen­ty, który­mi były zachwycone.


Wstecz