Dzień Kobi­et w III c

5Uczniowie klasy III c wraz z wychowaw­czynią radośnie obchodzili Dzień Kobi­et. Chłop­cy złożyli dziew­czynkom życzenia i wręczyli kwiat­ki. Wykaza­li się niezwykłą pomysłowoś­cią i fan­tazją. Kil­ka dni wcześniej przy­go­towali piękne prace plas­ty­czne i zor­ga­ni­zowali mały wernisaż.
Nie zabrakło też słod­kiego poczęs­tunku. Ten dzień był dla wszys­t­kich wyjątkowy. Serdecznie dzięku­je­my mamom z Kla­sowej Rady Rodz­iców za pomoc w zor­ga­ni­zowa­niu tego dnia.