Dzień Jeża w grupie OP 5A oraz OP 6C

received_39953667145859813 listopa­da w naszym przed­szkolu obchodzil­iśmy Dzień Jeża- świę­to malut­kich, kłu­ją­cych ssaków. Z tej okazji przed­szko­la­ki z grupy OP 5A oraz OP 6C włączyły się w obchody tego niety­powego święta.
Dzieci miały okazję posz­erzyć oraz utr­wal­ić swo­ją wiedzę doty­czącą życia jeży w ich nat­u­ral­nym środowisku. Wysłuchały opowieś­ci i wier­szy o tych sym­pa­ty­cznych, zimowych śpi­ochach. Dowiedzi­ały się także, co lubią jeść jeże, jak może­my pomóc jeżom, co robią, gdy się czegoś boją i jakie jest ich środowisko przy­rod­nicze. Potem wesoło baw­iły się i tańczyły przy muzyce oraz piosenkach o jeżach. Najwięcej radoś­ci spraw­iła dzieciom jed­nak zabawa pt.: “Na dywanie siedzi jeż…” , w której wszyscy naślad­owali ruchy swoich kolegów. Nie zabrakło zabaw twór­czych. Z pomocą pań dzieci wykon­ały posta­cie jeży-wyko­rzys­tały do tego różne tech­ni­ki plas­ty­czne. Tutaj przed­szko­la­ki mogły wykazać i ozdo­bić prace według włas­nego pomysłu. Dzień Jeża spędzil­iśmy bard­zo miło i sympatycznie.


Wstecz