Dzień Jeża w grupie Jeżyki

1W dniu 9 listopa­da 2021 r. gru­pa „Jeży­ki” obchodz­iła Dzień Jeża.  Przed­szko­la­ki  posz­erzyły wiedzę oraz poz­nały kil­ka cieka­wostek. Uczest­niczyły w zabawach matem­aty­cznych oraz wykon­ały jeży­ki z masy sol­nej i makaronu.  Na zakończe­nie zajęć dzieci otrzy­mały pamiątkowe medale.


Wstecz