Dzień Jed­noś­ci Kaszubów w IIa

Kaszubi-IIA19 mar­ca z okazji Dnia Jed­noś­ci Kaszubów uczniowie klasy II a, by ucz­cić to świę­to i pokazać przy­należność do „Małej Ojczyzny” – ubrali się w barwach fla­gi kaszub­skiej. Ubra­nia swo­je przy­oz­do­bili również kotylionem fla­gi kaszub­skiej. Na edukacji muzy­cznej odśpiewal­iśmy wspól­nie hymn kaszub­s­ki oraz Kaszub­skie nuty.
Obe­jrzeliśmy prezen­tację przy­go­towaną przez uczniów naszej szkoły. Wcześniej zwiedzil­iśmy szkol­ną izbę region­al­ną, gdzie dzieci miały okazję zapoz­nać się wyglą­dem izby i kuch­ni ludzi żyją­cych dawniej na Kaszubach oraz z narzędzi­a­mi jaki­mi posługi­wali się dawniej kaszu­bi. Na koniec zro­bil­iśmy pamiątkowe zdjęcie.

Wstecz