Dzień Jabł­ka w grupie 0P6a

„Wszyscy jabł­ka chęt­nie jemy i Dzień Jabł­ka świętujemy!”

1Dnia 28 wrześ­nia przed­szko­la­ki z gr. OP 6A obchodz­iły  Dzień Jabł­ka. Celem zajęć i wspól­nej zabawy było:

  • zachęce­nie dzieci do spoży­wa­nia jabłek i ich przetworów jako źródła witamin;
  • uświadami­an­ie wartoś­ci odży­w­czych owoców dla naszego rozwoju,
  • wyra­bi­an­ie nawyku zdrowego odży­wia­nia się;
  • utr­wale­nie wiado­moś­ci na tem­at jabłek;

Dzieci wszech­stron­nie posz­erza­ły wiedzę o jabłku. Poz­nawały różne gatun­ki jabłek, rozpoz­nawały ksz­tałt, zapach, kolor, smak. Zdoby­wały wiado­moś­ci na tem­at potraw i przetworów z jabłek. Pon­ad­to rozwiązy­wały zagad­ki, słuchały wier­szy i piosenek o jabłuszku. Przed­szko­la­ki ze smakiem degus­towały owoce, a następ­nie wykon­ały pracę plas­ty­czną przed­staw­ia­jącą jabłko. To był bard­zo ciekawy dzień w przed­szkolu. Zaję­cia i zabawy przeprowad­zone właśnie w taki sposób zachę­ca­ją dzieci do się­ga­nia po owoce oraz pro­mu­ją zdrowy styl życia.


Wstecz