Dzień Górni­ka

33404Dnia 03.12.2020r. w grupie OP6E świę­towano Dzień Górni­ka. Dzieci dowiedzi­ały się na czym pole­ga i jak cięż­ki jest zawód górni­ka, poz­nały cieka­wost­ki na tem­at gór­niczego stro­ju oraz dowiedzi­ały się dlaczego świę­to górni­ka to Barbórka.
Pod­czas zajęć przeprowad­zone zostały zabawy badaw­cze z wyko­rzys­taniem węgla, dzieci poz­nały także węgiel do rysowa­nia, za pomocą którego namalowały górników w kopal­ni pod­czas ich pra­cy, a następ­nie wykon­ały odświętne gór­nicze czapki.


Wstecz