Dzień Dziec­ka w klasie I a

1Klasa Ia niedawno hucznie obchodz­iła Dzień Dziec­ka, hucznie i inten­sy­wnie ponieważ aż dwa dni z rzę­du. Z okazji tak wspani­ałego świę­ta zjedliśmy pyszną pizze, baw­iliśmy się w zabawy budu­jące miłą atmos­ferę w klasie, zro­bil­iśmy sobie fan­tasty­czne zdję­cia z gadże­ta­mi, sko­rzys­tal­iśmy z dmuchanych zamków oraz fotobudki.Wstecz