Dzień Dziec­ka — inaczej

Dziś Wasze świę­to! Zwyk­le tego dnia wspól­nie baw­iliśmy się poprzez udzi­ał w roz­gry­wkach sportowych. Jedliśmy watę cukrową i pop­corn. Mal­owal­iśmy buz­ię i skakaliśmy na dmuchań­cach. Podzi­wial­iśmy umiejęt­noś­ci naszych kolegów i koleżanek pod­czas konkur­su tal­en­tów. W tym roku będzie inaczej, ale chce­my żeby było równie wyjątkowo. Baw­cie się, gra­j­cie, tańcz­cie, śpiewa­j­cie i radu­j­cie się! Nie macie pomysłu? Mamy dla Was kil­ka propozy­cji. Wystar­czy, że wejdziecie w link:

https://view.genial.ly/5ecb957304a9750dae2db920/presentation-dzien-dziecka

Drodzy uczniowie. To dzię­ki Wam i Waszym rodz­i­com, coroczny pokaz tal­en­tów, odbędzie się!  Nasza społeczność szkol­na posi­a­da wielu młodych i zdol­nych artys­tów, z których jesteśmy bard­zo dum­ni. Serdecznie dzięku­je­my za udzi­ał w akcji: „ Dzień Dziec­ka-inaczej”.  O jakich tal­en­tach mowa? Dowiecie się odwiedza­jąc galer­ię zdjęć.  Zapraszamy!


Wstecz