Dzień Chłopa­ka w grupie OP 4B

130 wrześ­nia  w grupie OP 4B świę­towal­iśmy DZIEŃ CHŁOPAKA. Tego dnia było mnóst­wo sportowych konkurencji. Dziew­czyn­ki złożyły chłop­com życzenia oraz wręczyły upomin­ki.  W podz­iękowa­niu za wspani­ałe prezen­ty chłop­cy zaprosili dziew­czyn­ki na słod­ki poczęstunek.