Dzień Chłopa­ka w grupie „Jeży­ki”

1Dziew­czyn­ki z grupy „Jeży­ki” przy­go­towały wspani­ałą niespodziankę  dla swoich kolegów z okazji Dnia Chłopa­ka. W dniu 30 wrześ­nia wręczyły chłop­com upomin­ki, zaśpiewały „Sto lat” i złożyły życzenia. Ten rados­ny dzień został utr­walony  na zdjęciach.


Wstecz