Dzień Chłopa­ka w grupie 0P6a

130 wrześ­nia przed­szko­la­ki z gr. OP 6A obchodz­iły uroczys­tość z okazji Dnia Chłopa­ka. Z tej okazji pani razem z dziew­czynka­mi przy­go­towały medale, dyplomy  dla „Super Chłopaka”.
Były także drob­ne upomin­ki, zabawy i oczy­wiś­cie mnóst­wo życzeń, by nasi chłop­cy rośli duzi i szczęśli­wi. W podz­iękowa­niu za wspani­ałe prezen­ty chłop­cy zaprosili dziew­czyn­ki na słod­ki poczęs­tunek. Był to dzień pełen wrażeń, atrakcji, radoś­ci i dobrej zabawy.


Wstecz