Dzień Chłopa­ka — grupy OP3, OP4A, OP 4/5

330 wrześ­nia świę­towal­iśmy Dzień Chłopa­ka. Z tej okazji składal­iśmy chłop­com życzenia, wręcza­l­iśmy niespodzian­ki i słod­koś­ci. Przed­szko­la­ki zostały  zapros­zone do udzi­ału w szkol­nej akcji, która pole­gała na założe­niu krawatów. Bard­zo spodobał się nam ten pomysł. 
Na znak inte­gracji ze społecznoś­cią szkol­ną, dzieci wykon­ały swo­je własne kolorowe krawaty, które bard­zo chęt­nie nosiły pod­czas poby­tu w przed­szkolu. Był to dla nas kole­jny dzień pełen uśmiechu i radości.

 
Wstecz