Dzie­ci z Zespo­łu Szkol­no-Przed­szkol­ne­go odwie­dzi­ły wysta­wę prac Rem­brand­ta w Luzinie