Dodat­ko­we dni wol­ne od zajęć dydak­tycz­nych w roku szkol­nym 2021/2022

  1. 15.10.2021 r.
  2. 12.11.2021 r.
  3. 07.01.2022 r.
  4. 02.05.2022 r.
  5. 17.06.2022 r.