DEN w świ­etl­i­cy na sportowo

1Dnia 13 październi­ka 2021 roku dzieci ze świ­etl­i­cy sprawdz­iły swo­je możli­woś­ci sportowe na sali gim­nasty­cznej. Roze­gral­iśmy kil­ka sztafet sportowych. Było dużo zabawy, śmiechu i zdrowej rywalizacji…


 
Wstecz