Deko­rowanie pierników

20201211_100724Deko­rowanie pierników to wspani­ała zabawa, o czym przekon­ały się przed­szko­la­ki z grupy 4B. Dzieci dowiedzi­ały się jakie skład­ni­ki potrzeb­ne są do zro­bi­enia ciasta. 
Następ­nie z wielkim zaan­gażowaniem ozd­abi­ały pierni­ki kolorowy­mi lukrowy­mi pisaka­mi oraz bar­wny­mi posyp­ka­mi. Każde ciasteczko było wyjątkowe. Bard­zo dzięku­je­my rodz­i­com za pomoc w orga­ni­za­cji zajęć.

 
Wstecz