Czy­tanie za chrupanie…

SONY DSC17 październi­ka w bib­liotece Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego odbył się hap­pen­ing pt. „Czy­tanie za chru­panie” Pod­czas akcji  uczniowie na prz­erwach  głośno czy­tali  frag­ment wybranych książek, każdy odważny czy­ta­ją­cy otrzymy­wał pod­czas zabawy czytel­niczej kruche ciasteczko. Pomysł bard­zo spodobał się wszys­tkim uczniom!!!