…Być kobi­etą, być kobi­etą …i Tą małą i Tą dużą…

davCo roku 8 Mar­ca obchodz­imy Dzień Kobi­et. W świ­etl­i­cy szkol­nej ten dzień był równie szczegól­ny. Dziew­czyny zostały obdarowane życzeni­a­mi od naszych „małych” panów oraz na głowy założono im pięknie ukwiecone korony. Okazji do wzruszeń i radoś­ci było mnóst­wo tego dnia.
Dzisiejszego dnia to właśnie płeć pięk­na wybrała przepiękną bajkę ‚którą obe­jrzeliśmy wspól­nie .Inspiracją do naszej pra­cy plas­ty­cznej był tem­at „Kobi­ety z różnych stron świa­ta”. Prace wyszły przepiękne. Trochę rozrusza­l­iśmy się w rytm muzy­ki z „Just Dance”. Na koniec z okazji Świę­ta Kobi­et życzymy  Wszys­tkim Kobi­etom z naszej szkoły uśmiechu , radoś­ci i życia jak z bajki.


Wstecz