Bal kar­nawałowy w świ­etl­i­cy szkolnej

1Dnia 25 sty­cz­nia 2018 r. w świ­etl­i­cy szkol­nej odbył się bal kar­nawałowy. Uczest­nika­mi balu byli uczniowie uczęszcza­ją­cy do świ­etl­i­cy szkol­nej. W trak­cie imprezy dzieci brały udzi­ał w konkur­sach tanecznych i sprawnoś­ciowych. Nie zabrakło również sza­lonych tańców. Dzieci oraz wychowaw­cy prze­brali się w kolorowe i zabawne stro­je. Pojaw­iły się również ele­men­ty ozdob­ne wyko­nane przez dzieci ( przy­czepi­ane wąsy, usta, oku­lary z ser­duszek i wiele innych śmiesznych rek­wiz­ytów.) Bal okazał się wspani­ałą atrakcją dla dzieci. Za orga­ni­za­cję i poprowadze­nie balu odpowiadały – mgr A. Bużan oraz mgr M. Frymark.

Wstecz