Bal kar­nawałowy w grupie Pszczółek

121 sty­cz­nia w najmłod­szej grupie przed­szko­laków odbył się bal kar­nawałowy. Tego dnia dzieci prze­brały się za swoich ulu­bionych bohaterów oraz posta­cie z bajek. Nie zabrakło również tańców, zabaw i oczy­wiś­cie słod­kiego poczęstunku. Wstecz