Bal andrze­jkowy w grupie 4b

827 listopa­da był wyjątkowym dniem, gdyż odbył się dłu­go wyczeki­wany przez dzieci. Bal Andrze­jkowy. Przed­szko­la­ki wcieliły się w bajkowe posta­cie, a niezwykła deko­rac­ja i rados­na muzy­ka zachę­cały do wspól­nej zabawy oraz tańców.Nie zabrakło również andrze­jkowych wróżb i słod­kiego poczęs­tunku. Tego dnia wszys­tkim dopisy­wał bard­zo dobry humor.


Wstecz