Artysty­czne twory z recyk­lin­gu z okazji Dnia Zie­mi w II c

W min­ionym tygod­niu obchodzil­iśmy Dzień Zie­mi. Jak młody człowiek może dbać o naszą plan­etę? Dając nowe życie zniszc­zonym, niepotrzeb­nym przed­miotom! Nasza wyobraź­nia poz­woli nam dowol­nie przeis­taczać stare mate­ri­ały w nowe, zaskaku­jące twory.
Uczniowie klasy II c wykon­ali różnorodne prace z recyk­lin­gu – niech stanow­ią one źródło inspiracji. Pamię­ta­jmy, że recyk­ling sprzy­ja oszczęd­noś­ci energii, środowiska nat­u­ral­nego oraz surowców.

Wstecz