Andrze­jkowe wróżby

IMG_463230 listopa­da 2020 r. w grupie OP5A, OP6B i OP6B odbyły się andrze­j­ki. Tego dnia dzieci odwiedz­iła wróż­ka, która opowiedzi­ała o zwycza­jach andrze­jkowych oraz wytłu­maczyła dzieciom, że wróż­by to zabawa i należy trak­tować je z przym­ruże­niem oka.
Panie wychowaw­czynie przy­go­towały dla dzieci wróż­by andrze­jkowe, dzię­ki którym dzieci dowiedzi­ały się kim zostaną w przyszłoś­ci, co miłego spot­ka je w przyszłym roku. Dzieci wróżyły z butów, prze­bi­jały ser­dusz­ka z imion­a­mi, lały wosk. Wróż­by przepla­tane były tań­ca­mi oraz zabawa­mi przy skocznej muzyce. Dzień ten przyniósł wszys­tkim dzieciom mnóst­wo zabawy i radości.


Wstecz