Aka­de­mia Pana Klek­sa. Rela­cja z kon­kur­su czytelniczego