Pirami­da żywieniowa w II c

1Uczniowie klasy II c  na zaję­ci­ach 11 lutego poz­nali piramidę żywieniową i dowiedzieli się, jak ważne dla ich zdrowia jest właś­ci­we odży­wian­ie. Następ­nie, po staran­nym umy­ciu rąk i przy­go­towa­niu stanowisk, wszyscy zabrali się do przy­go­towa­nia zdrowych kanapek.
Posiłek był nie tylko poży­wny, ale i pięknie ozdo­biony. Wszyscy zjedli kanap­ki z ogrom­nym apetytem.


Wstecz