Między­nar­o­dowy Dzień Pizzy u Wesołych Nutek

19 lutego na całym świecie obchod­zony jest Między­nar­o­dowy Dzień Pizzy. W naszym przed­szkolu dzieci z grupy OP5B również obchodz­iły ten smaczny dzień. Najpierw odbyła się prezen­tac­ja mul­ti­me­di­al­na, pod­czas której dowiedzieliśmy się, że najpop­u­larniejszym rodza­jem serowego smakołyku jest margheri­ta, która swo­ją nazwę zawdz­ięcza królowej Włoch – Marghericie, która pod­czas wiz­y­ty w Neapolu miała zas­makować pier­wszej współczes­nej pizzy, przy­go­towanej na jej cześć przez miejs­cowego piekarza.
Do swego przys­maku użył on 3 skład­ników: pomi­do­ry (czer­wień), ser moz­zarel­la (biel), bazylia (zieleń). Skład­ni­ki te reprezen­towały bar­wy nar­o­dowe Włoch. Następ­nie dzieci wykon­ały swo­ją „Papierową piz­zę”, w której nie zabrakło ulu­bionych dodatków przed­szko­laków. W zeszłym roku Wesołe Nut­ki wykon­ały włas­noręcznie pyszną domową piz­zę, a w tym roku niespodzianką dla dzieci było pos­makowanie prawdzi­wej pizzy z lokalnej pizzerii. Cały dzień upłynął nam w miłej i rados­nej atmosferze.


Wstecz