„1 z 12” w klasie III a

5Dnia 17 czer­w­ca 2021 r. w klasie III a został przeprowad­zony konkurs „1 z 12”. Celem było pod­sumowanie osiąg­nięć uczniów, wykazanie się zdobytą wiedzą oraz dobra zabawa połąc­zona z nutką sportowej rywalizacji.
Do gry przys­tąpiło 12 chęt­nych uczest­ników. Do II eta­pu przeszło 3. Ostate­cznie 1. miejsce zajęła Maja Cyra, 2.-Paweł Gru­ba a 3.-Maja Ołdakows­ka. Grat­u­lu­je­my wszys­tkim uczest­nikom i życzymy dal­szych sukcesów!


Wstecz