Zbliża­ją się wybo­ry do Samorzą­du Uczniowskiego

1Zbliża­ją się wybo­ry nowego Prze­wod­niczącego Samorzą­du Uczniowskiego. Wybo­ry odbędą się 29 wrześ­nia (śro­da), a wyni­ki zostaną ogłos­zone 30 września.
Przed­staw­iamy kandy­datów na to stanowisko:

  1. Szul­ta Zuzan­na kl.VIIA
  2. Leśniews­ki Cypri­an kl.VB
  3. Pobłoc­ka Maja kl.VC
  4. Zim­ny Zofia kl.VIB
  5. Richert Oli­wia kl.VA
  6. Anton­i­na Rosak kl.VD

POMYŚL  WYBIERZ  ZAGŁOSUJ


Wstecz