Podz­iękowa­nia Samorzą­du Uczniowskiego

Samorząd Uczniows­ki SP nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie dzięku­je WSZYSTKIM za zaan­gażowanie się w Świa­towy Dzień Osób z Zespołem Downa.