Piz­za w grupie Pszczółek

IMG-20220209-WA00649 lutego obchodzil­iśmy Między­nar­o­dowy Dzień Pizzy, więc tego dnia przed­szko­la­ki zro­biły swo­ją piz­zę. Po przy­go­towa­ni­ach wszyscy z apetytem zjedli swo­je wyp­ie­ki. Wspólne gotowanie przyniosło mnóst­wo zabawy i radości.Wstecz