Minął rok szkol­ny w grupie Jeżyki

20220311_113143Ten rok przed­szko­lakom z grupy Jeży­ki minął bard­zo pra­cowicie. Na zaję­ci­ach dzieci poz­nawały litery z wyko­rzysty­waniem ele­men­tów Metody Dobrego Star­tu. Uczest­niczyły w zaję­ci­ach muzy­cznych z ele­men­ta­mi metody C. Orf­fa  oraz zabawach matematycznych.
Na zakończe­nie tego pra­cowitego roku szkol­nego przed­szko­la­ki z grupy Jeży­ki wybrały się na lody. Zaprasza­my do obe­jrzenia galerii zdjęć!


Wstecz